Specialūs pasiūlymai

Rankų dezinfekantas DEZINF CARE+ su purškikliu, 65 ml.

  • Rankų dezinfekantas DEZINF CARE+ su purškikliu, 65 ml.

Rankų dezinfekantas „DEZINF CARE+“ pagamintas pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) rekomenduojamą formulę NR1. Naudojant tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas. Veiklioji medžiaga etanolis 80% tūrio.

Pavojingumo frazės: H225 Labai degus skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Turinį/talpyklą išmesti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.
PATEKUS Į AKIS kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
PRARIJUS nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuro te. (8-5)2362052, +370 687 53478.

Etanolis 80% (v/v), glicerolis 1,45 % (v/v), vandenilio peroksidas 0,125 % (v/v).

Užpilkite ant delno padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas kol nudžius. Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. TIK IŠORINIAM VARTOJIMUI. VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS.

Patinka
  • Prekės kodas:1
  • Atsargos:Turime
  • 1.49 €