Specialūs pasiūlymai

Dezinfekcinis rankų gelis iCare su obuolio kvapu, 0,5L.

  • Dezinfekcinis rankų gelis iCare su obuolio kvapu, 0,5L.

Rankų dezinfekcinis gelis iCARE su obuolio kvapu. Naudojant tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

Dezinfekcinis gelis yra praturtintas maloniu obuolių kvapu. Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Pavojingumo frazės:
H225 Labai degus skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Turinį/talpyklą išmesti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.
PATEKUS Į AKIS kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
PRARIJUS nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuro te. (8-5)2362052, +370 687 53478.

Užpilkite gelio ant delno ir padenkite visą rankų paviršių. Trinkite rankas tol, kol nudžius. TIK IŠORINIAM VARTOJIMUI. VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS.

Patinka
  • Prekės kodas:1
  • Atsargos:Turime
  • 2.49 €