Specialūs pasiūlymai

Rankų dezinfekantas iCare, 4L.

  • Rankų dezinfekantas iCare, 4L.

Rankų dezinfekantas „iCare“ pagamintas pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) rekomenduojamą formulę NR1. Naudojant tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas. Veiklioji medžiaga etanolis 80% tūrio. Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Pavojingumo frazės: H225 Labai degus skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Turinį/talpyklą išmesti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.
PATEKUS Į AKIS kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
PRARIJUS nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuro te. (8-5)2362052, +370 687 53478.

Etanolis 80% (v/v), glicerolis 1,45 % (v/v), vandenilio peroksidas 0,125 % (v/v).

Užpilkite ant delno padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas kol nudžius. TIK IŠORINIAM VARTOJIMUI. VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS.

Patinka
  • Prekės kodas:1
  • Atsargos:Turime
  • 9.99 €