Specialūs pasiūlymai

Paviršių dezinfekantas iCare, 4l.

  • Paviršių dezinfekantas iCare, 4l.

Paviršių dezinfekantas „iCare“. Talpa: 4l.

Labai degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros liepsnos, karštų paviršių, žiežirbų ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu, išsiimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Turinį ir talpyklą šalinti nacionaliniais reikalavimais. Gamintojas: UAB „ITALIANA LT“, A. Juozapavičiaus pr. 82, LT45214 Kaunas, Lietuva. Platintojas: UAB „Munava“, A. Juozapavičiaus pr. 17C, LT 45256 Kaunas.

Etanolis (denatūruotas) 80 % tūrio, etilmetilketonas (MEK), Propan-2-olis, alkoholiai C12-14, denatonio bendzoatas, vanduo.

Patinka
  • Prekės kodas:12
  • Atsargos:Turime
  • 9.99 €